Historia firmy Marcoll to historia rozwijanych pasji, umiejętności i wiedzy. Zaczynaliśmy od małej, rodzinnej firmy stworzonej w 2006 roku w duchu przedsiębiorczości i kulturze pracy właściwej dla Górnego Śląska. Tradycje przemysłowe i transformująca się gospodarka regionu dały nam szansę, aby podmiotowo zaistnieć na rynku. Z początku nasza działalność opierała się na kompetencjach biura projektowego, które powstało wykorzystując doświadczenia grupy inżynierów zdobyte w innowacyjnych i międzynarodowych projektach. Rzetelność, konsekwencja i odwaga w podejmowaniu kolejnych wyzwań pozwalały nam krok po kroku budować pozycję wiarygodnego, zaangażowanego i odpowiedzialnego partnera. W miarę zdobywania nowych Klientów, wraz z kolejnymi wdrożeniami i wyrabianą pozycją, nasza oferta została wzmocniona potencjałem własnego parku maszynowego i warsztatu. Stopniowo usługi inżynieringu zostały uzupełnione możliwościami jednostkowej, krótko- i średnioseryjnej produkcji zleconej z materiałów własnych lub powierzonych. W efekcie, obecnie wspieramy Klientów poprzez kompleksową obsługę całego procesu produkcji - od fazy konceptualnej, poprzez badawczą do projektowej, a następnie wykonanie i instalację u Klienta, jak również późniejszy serwis lub pomoc w dowolnej fazie realizacji inwestycji.

Naszą misją jest "poruszanie przemysłu". Oferujemy maszyny, urządzenia i instalacje oraz usługi badawczo-rozwojowe, dzięki którym produkcja staje się innowacyjna, efektywna technicznie i ekonomiczna, a przy tym przyjazna środowisku. Marcoll stale rozwija nowe technologie i aplikuje nowe rozwiązania inżynierskie, wychodzac naprzeciw wyzwaniom stawianym przez rosnące wymagania rynkowe, jak i wspierając modernizacje tradycyjnych procesów produkcyjnych.

Jesteśmy istotnym uczestnikiem regionalnego rynku, rozwijając networking i korzystając na bieżąco z kooperacji i wspólnych doświadczeń projektowych z jednostkami naukowymi, uczelniami i innymi firmami zaangażowanymi w procesy rozwojowe w przemyśle. Kierują nami następujące wartości:

  • zaufanie Partnerów i bliska współpraca,
  • stały rozwój, ciągłe doskonalenie, zorientowanie na sukces,
  • elastyczność, otwartość i adaptacja nowych rozwiązań,
  • rozwiązywanie sytuacji problemowych,
  • łączenie kompetencji miękkich i twardych.

Jesteśmy dumni z miejsca, w jakim obecnie znajduje się firma Marcoll. Stoimy na mocnych fundamentach wiedzy, praktycznych umiejętności i zrealizowanych projektów. Reinwestując i rozwijając potencjał - ludzki, biznesowy i materialny - staliśmy się istotnym graczem na regionalnym i europejskim rynku przemysłowym. Spoglądając w przeszłość z satysfakcją przypominamy sobie drogę, którą przeszliśmy. Kierując wzrok ku przyszłości widzimy nowoczesną firmę, lidera branżowego z sukcesem podejmującego się trudnych zadań i wyznaczającego poziom usług na rynku. Patrząc w przeszłość nabieramy wiary w przyszłość. Zapraszamy do współpracy, a udowodnimy naszą wartość!

Poznaj nas bliżej: