W zależności od indywidualnych potrzeb Klientów opracowaliśmy kilka "ścieżek" współpracy, mianowicie:

 • szybką ścieżkę,
 • kompletne ofertowanie,
 • rozwiązywanie problemów,
 • współpraca długoterminowa,
 • doradztwo i wsparcie sektora MŚP.
SZYBKA ŚCIEŻKA oznacza maksymalne uproszczenie procedur i minimalny czas realizacji zamówienia przy zachowaniu pełnej jakości jego wykonania. Oferta ta jest dedykowana w szczególności:
 • kontynuacji produktu lub usługi,
 • produktom lub usługom „katalogowym” i powtarzalnym,
 • produktom lub usługom o niskim stopniu skomplikowania.
KOMPLETNE OFERTOWANIE gwarantuje optymalny dobór sposobów i warunków realizacji oferty. Zależy nam na opracowaniu oferty innowacyjnej i „skrojonej na miarę potrzeb” Klienta, wobec czego konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy Klientem a Inżynierem Wsparcia Sprzedaży z naszej firmy. Oferta ta jest dedykowana w szczególności:
 • nowym maszynom opracowanym wg specyfikacji własnej Klienta,
 • produktom nietypowym i o znaczącym stopniu skomplikowania,
 • rozwiązaniom pod klucz (od potrzeby do wdrożenia).
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW to ścieżka, w której szczególną uwagę skupiamy na wyborze i zaproponowaniu optymalnego rozwiązania dla problemu Klienta. Ścieżka ta przypomina KOMPLETNE OFERTOWANIE, z tą różnicą, że większy nacisk kładziony jest na pracę koncepcyjną i dobór właściwej technologii. Oferta ta jest dedykowana w szczególności:
 • produktom lub usługom zindywidualizowanym, problemowym lub innowacyjnym,
 • produktom lub usługom determinowanym przez określone warunki produkcyjne,
 • nowym maszynom zaprojektowanym do zmienionego procesu produkcji,
 • modyfikacjom istniejących instalacji lub maszyn,
 • zmianie procesu produkcji.
WSPÓŁPRACA DŁUGOTERMINOWA jest dedykowana w szczególności projektom B+R oraz klientom strategicznym i specjalnego zaufania. Cenimy stabilność w relacjach, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę opartą nie tylko o bieżące zlecenia, ale także o plany i strategie rozwojowe, perspektywy nowych wdrożeń oraz procesy zmian. Chętnie dzielimy się posiadaną wiedzą, umiejętnościami i technologią, by opracowywać innowacyjne produkty czy wprowadzać znaczące modyfikacje materiałowe, procesowe i technologiczne w produktach już istniejących. Pracujemy w trybie projektowym, gwarantując poufność i bezpieczeństwo informacji. Poszukujemy Partnerów, którzy podobnie jak my chcą „poruszać przemysł”.
DORADZTWO I WSPARCIE SEKTORA MŚP w formie konsultacji i kooperacji przy konkretnych uruchomieniach to ścieżka skierowana do Klientów, którzy chcą się rozwijać i budować przemysłowe portfolio, lecz brakuje im wiedzy, doświadczenia lub technologii. Zdajemy sobie sprawę, że rynek automatyki i robotyki przemysłowej jest niedostosowany do realiów polskiego biznesu, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom rodzimego rynku oferując rozwiązania odwzorowujące funkcjonalności i zastosowania produktów wiodących marek. Jednocześnie gwarantujemy nie tylko wysoką jakość tych produktów przy cenowej przewadze konkurencyjnej, ale też rzetelny serwis i opiekę posprzedażową. Jako spółka technologiczna i producent maszyn oraz urządzeń z zapleczem produkcyjnym i badawczo-rozwojowym jesteśmy cennym Partnerem do współpracy.