Zdajemy sobie sprawę, że na polskim i międzynarodowym rynku o konkurencyjności firm decyduje jakość i innowacyjność oferowanych produktów czy usług. Niestety opracowywanie i wdrażanie ich wymaga posiadania wiedzy, umiejętności i narzędzi, które dla wielu firm są trudno dostępne i zbyt drogie. Jako, że naszą misją jest „poruszanie przemysłu” – rozumiane jako kreowanie, inspirowanie i wspieranie rynku przemysłowego w innowacyjnym rozwoju – uruchomiliśmy Centrum B&R, w którym przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki naukowe, uczelnie i inne firmy zaangażowane w procesy rozwojowe w przemyśle mogą testować nowe rozwiązania i wprowadzać znaczące ulepszenia do już istniejących.

Chociaż projekty B&R różnią się od siebie i wymagają indywidualnego podejścia, to większość z nich składa się z ośmiu etapów, mianowicie:

Pomysł
 
Analityka (Analiza otoczenia i potencjału)
 
Przygotowanie projektu
 
Testy rozwiązania
 

Określenie celów i przyjęcie założeń

Ocena i decyzja o realizacji lub zaniechaniu projektu

Realizacja projektu

Finalizacja formalności

Oferta naszego Centrum B&R obejmuje:
projektowanie, w tym usługi konsultacji i wsparcia projektowego z wykorzystaniem systemów:
 • CAD Siemens NX,
 • Solid Edge,
 • Autodesk inventor,
laboratorium pomiarowe
badania nieniszczące, w tym:
 • analizę MES,
 • analizę wytrzymałościową,
 • analizę z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS – na etapie konstruowania produktu i bez potrzeby wytworzenia prototypu,
inżynierię odwrotną, w tym:
 • opracowanie dokumentacji 2D lub 3D,
 • wprowadzanie zmian w istniejących detalach (np. części, narzędzia, formy, matryce),
 • projektowanie nowych detali idealnie dopasowanych do istniejących komponentów,
 • tworzenie narzędzi dedykowanych pod konkretny obiekt,
 • modernizację procesu wytwarzania,
rapid prototyping (szybkie wykonywanie prototypów) z wykorzystaniem technik skanowania i wydruku 3D,
produkcję konwencjonalną, w tym:
 • produkcję prototypu (produkcja jednostkowa),
 • produkcję testową (seria próbna do badań),
 • produkcję krótkoseryjną z wykorzystaniem maszyn CNC, frezarek trzy-, cztero- i pięcioosiowych, tokarskich centrów CNC, obrabiarek elektroerozyjnych, cięcia strumieniem wody i laserem, gięcia na prasie krawędziowej, itd.
Wesprzemy Cię na każdym z tych etapów poprzez:
 • doradztwo techniczne, technologiczne i materiałowe,
 • consulting finansowy dla firm i osób fizycznych,
 • doradztwo biznesowe związane z komercjalizacją wprowadzaniem na rynek nowych rozwiązań.
Możesz również liczyć na:
 • konkurencyjność cenową, czyli elastyczną ofertę uwzględniającą Twoje możliwości zakupowe,
 • krótki termin realizacji usługi, tj. nie więcej niż 21 dni od przyjęcia zlecenia do przekazania wyników,
 • rzetelność zespołu, w skład którego wchodzą eksperci z przemysłu z doświadczeniem wdrożeniowym i projektowym,
 • biznesowy standard współpracy, czyli partnerskie zasady i perspektywiczność współpracy.