Śląskie jako tradycyjnie wysoko uprzemysłowiony region ma szanse stać się liderem transformacji w kierunku przemysłu 4.0
Marcoll posiada na tym polu już pewne osiągnięcia i doświadczenie, dlatego z wielką przyjemnością informujemy, że Politechnika Śląska oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna powołały wspólnie Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Umowa została podpisana podczas konferencji „Kształtowanie potencjału rynku dla Przemysłu 4.0 w Polsce”, która została zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 21 lutego w Warszawie. Siedziba Centrum będzie się mieściła w Podstrefie Gliwickiej KSSE.

Celem Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 będzie wspieranie przedsiębiorstw w procesie cyfrowej transformacji w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Będą w nim prowadzone m.in. szkolenia dotyczące różnych zagadnień technicznych związanych z digitalizacją i Przemysłem 4.0, projekty, doradztwo, w tym m.in. analiza potencjału przedsiębiorstwa, a także wdrożenia na potrzeby nowoczesnej i przyszłościowej gospodarki.

Minister Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii podkreślała, że Polska chce być liderem i wyznaczać trendy w Przemyśle 4.0. Mamy ogromny potencjał, wybitne talenty i znakomitych informatyków. Chcemy sprawić, by polska gospodarka stała się 4.0, by polscy przedsiębiorcy napędzali swoje biznesy w stronę 4.0 – mówiła minister. Jednym z elementów osiągnięcia tego celu są bez wątpienia powstające w kraju centra kompetencji, w tym również Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Kolejnym etapem działań jest utworzenie struktury Centrum, w czym będzie uczestniczyć grupa Liderów Przemysłu 4.0.

Źródło: http://www.polsl.pl