Uprzejmie informujemy, że dnia 25 maja br. zaczęło obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym do wszystkich osób fizycznych została przesłana przez nas informacja o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz o prawach z tym związanych. Jednocześnie zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, a ich przetwarzanie zgodne jest z obowiązującymi przepisami.

Pracownicy firmy Marcoll zostali przeszkoleni także przez zewnętrznego eksperta w zakresie nowych przepisów, co wynika ze współpracy z Fundacją Rozwoju Rachunkowości.