Marcoll Sp. z o.o. wywodzi swoją działalność od konstrukcji i budowy maszyn, która stale rozwijana niezmiennie stanowi core business firmy. Oferta w tym zakresie obejmuje:
• Projektowanie i produkcję nietypowych maszyn, części maszyn, urządzeń i osprzętu według projektów własnych lub Klienta;
• Koordynację i zarządzanie projektem;
• Inżynierię procesu (przemysł automotive - zakres montażu głównego);
• Planowanie linii i gniazd produkcyjnych, dobór wyposażenia;
• Instalację urządzeń u Klienta;
• Dokumentację istniejących instalacji;

Podejmujemy się wszelkich niestandardowych konstrukcji i wyzwań technologicznych. Rozpoczynamy swoją pracę tam, gdzie wyczerpują się możliwości zastosowania rozwiązań typowych i dostępnych „katalogowo” a specjalizujemy się w:
• systemach montażowych - projektowanie i wytwarzanie: stanowisk, gniazd i linii produkcyjnych, przyrządów specjalnych,
• systemach wspomagających pracę ludzi - projektowanie i wytwarzanie: manipulatorów, ramion reakcyjnych, systemów wielowrzecionowych i systemów przeładunkowych,
• automatyzacji procesów - automatyzacja produkcji, systemy wizyjne, robotyzacja procesów.